Benoeming van een levensexecuteur

Hoe benoem ik een levensexecuteur?
Een levensexecuteur benoemt u in een levenstestament, dat u laat opmaken bij een notaris. Wie u benoemt is uw eigen keuze. Voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt raden we u aan goed met deze persoon te overleggen over uw wensen en de bijbehorende taken, bevoegdheden en risico’s. U benoemt de levensexecuteur niet alleen voor het geval u door ouderdom of dementie uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Ook in geval van een ongeval met ernstig letsel of tijdelijke afwezigheid kan een levensexecuteur nuttig zijn.

Een levensexecuteur kiezen
Het is belangrijk om iemand te kiezen die u vertrouwt en die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om straks uw belangen goed te behartigen. Bij voorkeur heeft hij of zij ervaring. U kunt bijvoorbeeld een naaste (familielid) of kennis benoemen, of een professional die ook voor anderen levensexecuteur is.

Loon en kosten van een levensexecuteur
U bepaalt bij de benoeming zelf wat de levensexecuteur in rekening mag brengen als loon en/of (on)kosten. Is er sprake van een professionele levensexecuteur, dan is het gebruikelijk dat er een uurtarief in rekening wordt gebracht. Hierover is omzetbelasting verschuldigd. Ook een professionele toezichthouder zal doorgaans tegen een uurtarief werken. De beloning moet wel in het levenstestament zijn vastgelegd.

Meerdere levensexecuteurs benoemen
Als u de taken rond de behartiging van uw belangen wilt verdelen, dan kunt u meerdere levensexecuteurs benoemen. Bijvoorbeeld iemand die uw privévermogen beheert en een ander die uw ondernemingszaken behartigt of de zorg regelt. In het levenstestament bakent u de taken af en geeft u een beperkte volmacht af aan een ieder die u benoemt voor bepaalde taken.

Levensexecuteur als executeur
Uw levensexecuteur en uw executeur hoeven niet dezelfde persoon te zijn. Wel sluiten de werkzaamheden van beiden op elkaar aan. Is de levensexecuteur op een gegeven moment goed ingevoerd in uw situatie, dan kan hij de executeur uitgebreid van informatie voorzien.