Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. Levenstestamentwijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in of op deze website, of voor de gevolgen daarvan.

Voorbehoud rechten.
Niets uit deze website mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levenstestamentwijchen.