Wilsonbekwaam en geen levenstestament

In een levenstestament staan uw persoonlijke wensen en eisen. Hierin regelt u zaken voor het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen. Maar wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt en géén levenstestament hebt laten opstellen? Daar leest u meer over in dit item.

Rechter wijst mentor, curator of bewindvoerder aan
Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.

Mentor
Kunt u zelf niet meer beslissen over uw verzorging, verpleging of behandeling? Dan wordt een mentor aangesteld. Een mentor neemt deze beslissingen, waar mogelijk met u samen, dan voor u. Denk hierbij aan de keuze voor een verzorgingshuis.

Bewindvoerder
Een bewindvoerder wordt aangesteld als u niet meer voor uw financiële zaken kunt zorgen. U mag dan niet meer zelf beslissen over geld en goederen, dat doet uw bewindvoerder. Zo wordt uw vermogen beschermd.

Curator
Kunt u niets meer zelf beslissen? Dan wordt u onder curatele gesteld en wijst de rechter een curator aan. Deze curator behartigt al uw belangen, zowel de persoonlijke als de financiële. De curator wordt wettelijk verantwoordelijk.

Verantwoording afleggen en goedkeuring vragen
Wordt er een bewindvoerder, mentor of curator aangesteld? Dan houdt de rechter toezicht op de gang van zaken. De curator en bewindvoerder moeten ieder jaar aan de rechter financiële verantwoording afleggen. Ook moet hij of zij de rechter betrekken bij beslissingen. Een bewindvoerder mag niet zomaar een uitgave van boven de 1500 euro doen. En een curator mag zonder overleg uw huis niet verkopen. De mentor moet 5-jaarlijks verslag uitbrengen aan de kantonrechter.

Neem de regie in handen en kies voor een levenstestament
Voorkom dat de rechter een mentor, curator of bewindvoerder aan moet stellen en deze verantwoording af moet leggen aan de rechter. U of uw partner mag in een situatie van (tijdelijke) wilsonbekwaamheid zonder een levenstestament geen belangwekkende beslissingen meer nemen buiten een bij wet verplichte tussenkomst en goedkeuring van de rechter. Behoud zelf de regie in eigen hand en kies voor een levenstestament! In uw levenstestament wijst u een levensexecuteur aan. Dat kan uw partner en/of een kind zijn maar ook een bij NOVEX aangesloten professionele levensexecuteur of toezichthouder.